Dato: 24.09.18 - Grunnet vegarbeid flere nye steder i Hamar om dagen vil det på enkelte ruter være omkjøring og midlertidige holdeplasser. Se oversikt under trafikkmeldinger. Ved spørsmål kontakt vårt kundesenter på tlf. 915 02040

Stengte veier og midlertidige holdeplasser i Hamar

Publisert: 05.09.2018 / Oppdatert: 13.09.2018

Grunnet vegarbeid flere nye steder om dagen og er det på enkelte ruter omkjøringer og midlertidige holdeplasser.

Vognvegen ved Hamar Konfeksjon:

Fra 14. september til 12. oktober stenges Vognvegen ved Hamar Konfeksjon grunnet vegarbeid. Dette påvirker B1, B3 og B5 samt flere lokallinjer.

  • Vi følger skiltet omkjøring fra Maxi via Knut Alvsons gate og Kornsilovegen for B3 og B5.
  • Det etableres midlertidig holdeplass ved Storhamarsenteret som erstatning for Hamar konfeksjon.
  • B3 Mot Maxi følges samme trase og holdeplassen Storhamarsenteret benyttes som alternativ holdeplass for Hamar konfeksjon.
  • B1 fra Maxi følger Knut Alvsons gate (som ved dagens omkjøring) inn i Kornsilovegen.
  • Holdeplassene Hamar konfeksjon,  Storhamarsenteret og Jønsrudløkka vil ikke bli betjent.
  • Reisende henvises til midlertidig holdeplass CC Amfi fra Maxi og ved Storhamarsenteret. 

Mæhlumsløkka:

Fra 10. september til 5. oktober vil det være omkjøring for B5 på Mæhlumsløkka.  Holdeplassene Norsengs gate og Tommelstadvegen ved blokkene vil derfor ikke bli betjent. 

Midlertidig holdeplasser vil være anlagt på følgende plasser:

  • Krysset Maths Pedersensgate/ Norsengsgate (Erstatter Norsengs gate)
  • Maths Pedersengate/ Vislies gate (Erstatter Tommelstadvegen ved blokkene)
  • Fylkesvei 72 krysset Stafsebergvegen/ Skarpholvegen (Erstatter Maths Pedersensgate)

Ved spørsmål kontakt vårt kundesenter på tlf: 915 02040