Dato: 24.09.18 - Grunnet vegarbeid flere nye steder i Hamar om dagen vil det på enkelte ruter være omkjøring og midlertidige holdeplasser. Se oversikt under trafikkmeldinger. Ved spørsmål kontakt vårt kundesenter på tlf. 915 02040

Hamar skysstasjon - ny plattformoppstilling fra 18.september

Publisert: 10.09.2018 / Oppdatert: 18.09.2018

Det er nå ny plattformoppstilling på Hamar skysstasjon og denne vil være gjeldende for fremtiden.

Oppstillingsplassene har fått bokstaver. Se kart og plattformoversikt under. 

Vi vil være tilgjengelig de første dagene for å henvise de reisende til rett plattform. 

Ta kontakt med oss på skysstasjonen eller ring vårt kundesenter på tlf. 915 02040 ved behov.