Dato: 24.09.18 - Grunnet vegarbeid flere nye steder i Hamar om dagen vil det på enkelte ruter være omkjøring og midlertidige holdeplasser. Se oversikt under trafikkmeldinger. Ved spørsmål kontakt vårt kundesenter på tlf. 915 02040

Hamar skysstasjon - endret oppstillingsmønster fra 13. november

Publisert: 22.09.2017 / Oppdatert: 09.11.2017

Grunnet arbeid ved Stangevegen er oppstillingsmønsteret for hvor bussene går fra endret. Nå vil bussene stoppe for av- og påstigning i Stangeveien fram til og med 13. november 08:30. 

Fra 13. november 08:30, vil bussene kjøre fra skysstasjonen igjen. Se oppstilling under. 

Oppstillingen vil variere i rekkefølge ettersom bussene kommer inn. Følg med! 

Oppstilling fra og med 13. november ca. 08:30 :