TT-transport

TT-transport 

En ny forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i 2012.

Denne ble satt i verk fra januar 2013 og betyr blant annet:

  • TT-brukeren bestiller selv sine reiser hos godkjent transportør.
  • Avregning skjer via transportørens taxameter eller billettsystem.
  • Det gjøres nedtrekk i vedkommendes TT-konto, ved hver avsluttet tur, tilsvarende turens kostende.
  • Det beregnes ikke egenandel.