Dato: 24.09.18 - Grunnet vegarbeid flere nye steder i Hamar om dagen vil det på enkelte ruter være omkjøring og midlertidige holdeplasser. Se oversikt under trafikkmeldinger. Ved spørsmål kontakt vårt kundesenter på tlf. 915 02040

Utvidet tilbud for FLEX/Bestillingsruter i ferien

Publisert: 16.02.2018 / Oppdatert: 16.02.2018

Vi utvider tilbudet for FLEX og Bestillingsruter når skolen har ferie.

Bedre tilbud i ferier

Hedmark Trafikk har fått i oppdrag fra Fylkestinget å legge til rette for et bestillingstilbud to ganger i uken i alle skolens ferier. Vi har derfor satt opp flere bestillingsruter i de områdene der lokallinjer er innstilt i skoleferiene, og der det ikke allerede er et kollektivtilbud. Tilbudet vil i 2018 gjelde på virkedager i alle skolens ferier (ikke helligdager). For mer informasjon om tilbudet se vår hjemmeside https://www.hedmark-trafikk.no/FLEX-TT-og-Bestillingsruter, eller ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 915 00 177.