Ruteendringer på linjer fra 27. februar

Se under for hvilke linjer som endres. 

Finn ny rutetabell her!

Eller søk i vår reiseplanlegger.

Linje

Avgang

Fra

Ankomst

Til

40

09:08

Hamar skysstasjon

09:34

Ormseter

Avg. flyttes til kl.09.05 og alle tider korrigeres tilsvarende

270

14:10

Lillehammer

14:55

Moelv Stasjon

Gjelder skoledager. Tider korrigert etter Brøttum skole

270

14:15

Lillehammer

14:55

Moelv Stasjon

Gjelder skolefridager. Tider korrigert etter Brøttum skole

I tillegg er det endringer på linje 54, 222, 308, og 350.