Videregående skole

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Det er som hovedregel Hedmark Trafikk som avgjør om eleven får innvilget fri skoleskyss. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Dette er nedfelt i Opplæringsloven, og skyssen betales av Hedmark fylkeskommune. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

 

Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettportalen MinSkyss.