Videregående skole

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Det er som hovedregel Hedmark Trafikk som avgjør om eleven får innvilget fri skoleskyss. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Dette er nedfelt i Opplæringsloven, og skyssen betales av Hedmark fylkeskommune. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettportalen MinSkyss

 

 

VIKTIG:

Elever i videregående skole har selv ansvar for at de har gyldig skyssbevis. Hvis ikke dette kan fremvises på bussen må eleven betale for reisen selv. Fra 1. september vil det bli billettkontroller på skolebussene.

Fra den datoen må elevene  fremvise enten gyldig skysskort, midlertidig skyssbevis eller betalt billett. Betalte billett blir ikke refundert. Skolene kan skrive ut midlertidig skyssbevis til elever som har fått innvilget skoleskyss men ennå ikke mottatt skysskortet. Dette benyttes frem til skysskortet kommer. Dersom man ikke har rett på skoleskyss kan man kjøpe periodebillett eller enkeltbilletter. Dersom elevene får sitte på bussen uten gyldig reisebevis er dette på eget ansvar og vedkommende risikerer bot ved eventuell billettkontroll.

 

For å finne busstider kan du sjekke bussavganger med reiseplanleggeren på nettsidene våre 

eller søke etter ruter her .