Dato: 04.05.15 - Skarpsnotunellen er for tiden stengt i begge retninger grunnet reparasjonsarbeid av løse takplater. Veien vil være stengt for all trafikk frem til tidligst onsdag 6. mai. Dette medfører omkjøring for mange av våre ruter og forsinkelser må påberegnes. Kontakt ruteopplysningen 177 for ytterligere informasjon.

Videregående skole

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Det er som hovedregel Hedmark Trafikk som avgjør om eleven får innvilget fri skoleskyss. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Dette er nedfelt i Opplæringsloven, og skyssen betales av Hedmark fylkeskommune. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

 

Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettportalen MinSkyss.