Videregående skole

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Det er som hovedregel Hedmark Trafikk som avgjør om eleven får innvilget fri skoleskyss. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Dette er nedfelt i Opplæringsloven, og skyssen betales av Hedmark fylkeskommune. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettportalen MinSkyss

Elever i videregående skole har selv ansvar for at de har gyldig skyssbevis. Hvis ikke dette kan fremvises på bussen må eleven betale for reisen selv. 

For å finne busstider kan du sjekke bussavganger med reiseplanleggeren på nettsidene våre 

eller søke etter ruter her .