Skoleskysskort

Elever i grunnskolen søker og bestiller skysskort via sin egen skole.

Elever i videregående skole søker på egenhånd.

                                                                                                                                   

Elever som innvilges fri skoleskyss, får utdelt skysskortet på den skolen de skal gå på. Skoleskyssen for skoleåret er da allerede lagt inn, og kortet er klart til bruk. Skysskortet gjelder bare for skoledager, og for den reisestrekningen det er naturlig å reise for å komme til skolen og hjem igjen.

Elevene skal beholde skysskortet de har selv om de søker for nytt skoleår eller bytter skole. Selv om det skulle stå gammelt skolenavn på skysskortet, vil det være gyldig på bussen. Nye kort som produseres vil ikke ha skolenavnet trykket på.

Hvis du ikke får innvilget fri skoleskyss, kan du kjøpe et Innlandskort med periodebillett Ungdom. Dette er et 30-dagers kort som gir fri reise i Hedmark og Oppland. Prisen er kr. 260,- (ved førstegangs kjøp betaler du i tillegg et kortgebyr på kr. 50,-)

 

Har du mistet eller ødelagt skysskortet ditt?

Grunnskole: Meld fra på skolen så bestilles det nytt skysskort. Dette blir levert og delt ut på skolen.

Videregående: Skysskortet meldes mistet, dødt eller ødelagt på MinSkyss og nytt kort blir deretter produsert. Kortet utleveres på skolen.

 

Ved feil på skysskort kan du:

 Merk:

Oppgi alltid hvilken skole du går på og kortnummeret ditt. Fyll inn holdeplassnummer og navnet på din holdeplass. Klikk her for å få opp et holdeplasskart med navn og nummer.

Hvis du har andre opplysninger du mener er relevante, kan du skrive dem inn i merknadsfeltet.

Hvis kortet er helt dødt, eller det er ødelagt, må du bestille nytt kort. Skolen skrivet ut midlertidig skyssbevis til deg som gjelder for maksimalt tre uker. Du skal normalt få tilsendt nytt kort innen to uker.

 

Generelt om skysskort:

Alle elever som blir innvilget fri skoleskyss, og som benytter offentlig transport, får tildelt skysskort. 

Skysskortet er personlig, og kan ikke lånes ut til andre. 

Skysskortet gjelder for et skoleår med følgende begrensning:

  • Kortet kan benyttes til 2 - to reiser pr. skoledag med eventuell omstigning, en reise til skolen og en reise til bosted. 
  • Kortet er sperret for reiser i helger og ferier.
  • Kortet gjelder for det antall skoledager eleven har
  • Kortet gjelder ikke på elevens planlagte ukentlige faste fridager.