Mistet eller feil på skysskort

NB! Alle videregående elever må søke om fri skoleskyss i MinSkyss. Her må du også registrere endring av adresse eller bytte av skoler. Merk av for oppdatering av skysskortet.

Har du byttet skole etter 1. inntaket, MÅ du gå inn på MinSkyss, lukke den første søknaden og opprette ny, slik at du får skysskort til riktig skole.

Er kortet defekt eller knekt, bestill nytt kort via MinSkyss

Skolen skrivet ut midlertidig skyssbevis til deg som gjelder for maksimalt to uker. Du skal normalt få nytt kort innen to uker. Kortet blir sendt til skolen 

Ved andre spørsmål rundt skysskort:

Ring kundesenteret på 02040

 

Merk:

Oppgi alltid hvilken skolen du går på og kortnummeret ditt. Fyll inn holdeplassnummer og navnet på din holdeplass. Klikk her for å få opp et holdeplasskart med navn og nummer.

Hvis du har andre opplysninger du mener er relevante, kan du skrive dem inn i merknadsfeltet.

Har du mistet kortet ditt, må du sperre kortet ditt ved å ringe Ruteopplysningen/Innlandskortet på tlf. 177
(eller tlf. 815 00 191 fra mobiltelefon).  Gå inn på MinSkyss og bestill nytt kort.