Rutetabeller Hedmark

Her finner du alle rutetabellene for hele fylket.
Alle rutetabellene kan skrives ut. Last ned ønsket rutetabell og skriv ut. 

Skolefridager skoleåret 2016/2017;

Høstferie: 10.- 16. oktober

Juleferie: 22. desember - 1. januar

Vinterferie: 20. februar - 26. februar

Påskeferie: 10. - 17. april

Øvrige fridager: 25. november, 27. januar, 1. mai, 17. mai, 25. mai, 26. mai, 5. juni