Styret

Styret er sammensatt av representanterfra ulike deler av fylket

Verv

Navn

Område

Styreleder

Anne Lise Bakken

Hamar

Nestleder

Stein Tronsmoen

Tynset

Styremedlem

Turid Backe-Viken

Trysil

Styremedlem

Helge Lund

Furnes

Ansattes representant

Arnfinn Markeng

Brumunddal

Varamedlem

Anne Mette Øvrum

Skarnes

Varamedlem

Tor Andre Johnsen

Brumunddal

Varamedlem ansattes representant

Karen Sæther Nybakk

Løten

 

Møtedatoer 2017

13. februar

27. mars

24. april

26. juni

28. august

30. oktober

13. november

18. desember

Her er utarbeidede styringsdokumenter:

Styringsdokumenter 2017