Nøkkeltall og reisestatistikk

Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak som har ansvaret for å markedsføre kollektivtilbudet i fylket. Vi samordner drift og kjøp av transporttjenester i Hedmark og har også hovedansvaret for skoleskyss og ruteplanlegging. Siden 2011 har Hedmark Trafikk hatt en positiv utvikling. I 2014 fikk vi en økning totalt i fylket på 3,6% fra 2013.

  

Rute/statistikk ordinære reisende

2011

2012

2013

2014

Endring 2013-2014

Bybuss Hamar

453 134

489 634

555 123

602 919

8,4 %

Regionsrute 170 Elverum-Hamar-Gjøvik

304 113

316 280

342 991

368 564

7,5 %

Bybuss Elverum

122 585

127 451

134 754

121 478

-9,9 %

Bybuss Kongsvinger

135 094

140 260

123 398

124 282

0,7 %

Rute 500 Elverum Kongsvinger

167 407

168 912

164 141

161 914

-1,4 %

Totalt hele fylket

1 775 174

1 847  838

1 912 227

1 989 886

4,1 %