Dato: 27.01.15 - Våre bussruter vil bli berørt av den politiske streiken som er varslet 28. januar mellom kl. 1400 og 1600. Vi har ikke oversikt over alle ruter som vil bli berørt. Skal du ut å reise rundt 14:00 - 1600 denne dagen kan det være at din rute er innstilt. Se Trafikkmeldinger under for mer informasjon.

Rutetransport Hamar - regionen 2012

Tilbydere som på forhånd er pre kvalifisert inviteres til å inngi tilbud på oppdrag som omfatter rutetransport med buss i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner. Oppdraget omfatter om lag 3,0 mil. rutekilometer fordelt på to rutepakker. I tillegg skal det engasjeres ca. 15 minibusser som skal ta del i rutetransport og anropsstyrte oppdrag på timeinnleie.

Kontrakt har oppstartdato 1. juli 2012. Busskontraktene får løpetid i 8 år, mens timeinnleide minibusser tildeles kontrakt på 4 år.
Frist for innlevering av tilbudet er onsdag 7. september 2011 kl. 12:00. Tilbudsåpning finner sted kl. 12:30 samme dag. Tilbudet skal leveres/sendes i lukket innpakning merket "Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012" til:

                                                Hedmark Trafikk FKF
                                                  Disenstrandveien 4
                                                      2321 Hamar

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunngjøre tilleggsinformasjon og korrigeringer i konkurransegrunnlaget. Spørsmål angående konkurransegrunnlaget, som tilbyderne ønsker besvart, skal gjøres skriftlig og oversendes på e-post til innkjop@hedmark-trafikk.no innen 24. august 2011. Det henvises for øvrig til prosedyredokumentet. Korrigeringer i konkurransegrunnlaget, og svar på spørsmål angående konkurransegrunnlaget, kunngjøres
løpende på anbudssiden. Tilbydernes oppgitte kontaktperson for tilbudsfasen blir automatisk varslet med e-post når det legges ut ny informasjon.Tilbudsdokumenter og tilleggsinformasjon lastes ned under.

 

Klikk her for å laste ned anbudsdokumenter og tilleggsinformasjon

Viktige tidspunkter:

Informasjonsmøte 29.6.2011

Frist for å stille spørsmål 24.8.2011

Tilbudsfrist 7.9.2011

Oppstartsdato 1.7.2012