Rutetransport Hamar - regionen 2012

Tilbydere som på forhånd er pre kvalifisert inviteres til å inngi tilbud på oppdrag som omfatter rutetransport med buss i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner. Oppdraget omfatter om lag 3,0 mil. rutekilometer fordelt på to rutepakker. I tillegg skal det engasjeres ca. 15 minibusser som skal ta del i rutetransport og anropsstyrte oppdrag på timeinnleie.

Kontrakt har oppstartdato 1. juli 2012. Busskontraktene får løpetid i 8 år, mens timeinnleide minibusser tildeles kontrakt på 4 år.
Frist for innlevering av tilbudet er onsdag 7. september 2011 kl. 12:00. Tilbudsåpning finner sted kl. 12:30 samme dag. Tilbudet skal leveres/sendes i lukket innpakning merket "Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012" til:

                                                Hedmark Trafikk FKF
                                                  Disenstrandveien 4
                                                      2321 Hamar

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunngjøre tilleggsinformasjon og korrigeringer i konkurransegrunnlaget. Spørsmål angående konkurransegrunnlaget, som tilbyderne ønsker besvart, skal gjøres skriftlig og oversendes på e-post til innkjop@hedmark-trafikk.no innen 24. august 2011. Det henvises for øvrig til prosedyredokumentet. Korrigeringer i konkurransegrunnlaget, og svar på spørsmål angående konkurransegrunnlaget, kunngjøres
løpende på anbudssiden. Tilbydernes oppgitte kontaktperson for tilbudsfasen blir automatisk varslet med e-post når det legges ut ny informasjon.Tilbudsdokumenter og tilleggsinformasjon lastes ned under.

 

Klikk her for å laste ned anbudsdokumenter og tilleggsinformasjon

Viktige tidspunkter:

Informasjonsmøte 29.6.2011

Frist for å stille spørsmål 24.8.2011

Tilbudsfrist 7.9.2011

Oppstartsdato 1.7.2012