Anropstyrt transport Hamar - regionen 2012

Tilbydere som på forhånd er pre kvalifisert inviteres til å inngi tilbud på oppdrag som omfatter transport med personbiler, kombibiler og minibusser i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner. Oppdragene omfatter bla. skolebarnkjøring, kjøring på bestillingsruter/serviceruter, tt-transport m.m. Det skal inngås kommunevise rammeavtaler. Total oppdragsmengde forventes å utgjøre omkring 1,5 mill. kilometer, og engasjere inntil 70 kjøretøyer i samtidig uttak.

Rammeavtalen skal ha oppstartdato 1. juli 2012, og har en løpetid på 3 år. Oppdragsgiver har en ensidig rett til å kunne kreve avtalen forlenget for inntil 1 år.

Merk at det avholdes tilbudskonferanse torsdag 14. Juli 2011 kl 12:00.

Frist for innlevering av tilbudet er onsdag 7.september 2011 kl 12:00. Tilbudsåpning finner sted kl 12:30 samme dag. Tilbudet skal leveres/sendes i lukket innpakning merket "Tilbud Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012" til:

                                                    Hedmark Trafikk FKF
                                                       Disenstrandveien 4
                                                           2321 Hamar

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunngjøre tilleggsinformasjon og korrigeringer i konkurransegrunnlaget. Spørsmål angående konkurransegrunnlaget, som tilbyderne ønsker besvart, skal gjøres skriftlig og oversendes på e-post til innkjop@hedmark-trafikk.no innen 24. august 2011.Det henvises for øvrig til prosedyredokumentet. Korrigeringer i konkurransegrunnlaget, og svar på spørsmål angående konkurransegrunnlaget, kunngjøres løpende på anbudssidene. Tilbydernes oppgitte kontaktperson for tilbudsfasen blir automatisk varslet med e-post når det legges ut ny informasjon

 

Klikk her for anbudsdokumenter og tilleggsinformasjon

 

Viktige datoer:

Informasjonsmøte 14.7.2011

Frist for å stille spørsmål 24.8.2011

Tilbudsfrist 7.9.2011

Oppstartdato 1.7.2012