Anropsstyrt transport Hamar-regionen, forhandlingskonkurranse 2012

Hedmark Trafikk viderefører anbudskonkurransen “Anropstyrt Transport Hamar-regionen 2012” som en forhandlingskonkurranse. Tidligere og nye interessenter kan slutte seg til konkurransen som omfatter transport med liten, mellomstor og stor bil (personbil, kombibiler og minibusser).

Konkurransen omfatter anropstyrt transport innen de fire Hedmarken-kommunene. Oppdragsgiver vil inngå rammeavtale med en eller flere transportører som oppfyller kriterier som er fastsatt i konkurransegrunnlaget. Avtalene gjelder i 4 år fra 1. juli 2012.

Konkurransen gjennomføres ved at interesserte leverandører skal inngi skriftlige tilbudspriser for en dedikert transportkapasitet. Tilbud som er korrekt og rettidig mottatt danner grunnlag for oppdragsgivers beslutning om det videre konkurranseforløp. Det kan tildeles rammeavtale direkte, eller konkurransen kan fortsette med videre forhandlinger med en eller flere leverandører.

Interesserte leverandører bes henvende seg til oppdragsgiver  for å få tildelt påloggingsinformasjon og passord for å laste ned konkurransegrunnlaget. Vennligst send e-post til innkjop@hedmark-trafikk.no.  Det avholdes informasjonsmøte. Leverandører som allerede er tildelt påloggingsinformasjon og passord kan laste ned konkurransegrunnlag her.

Viktige datoer:

Informasjonsmøte: 21. februar 2012

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget: 28. februar 2012

Tilbudsfrist: 6. mars 2012

Oppstartsdato: 1. juli 2012