Reklame på buss

Vil din bedrift synes på en dynamisk måte?

Reklame handler om at budskapet skal frem og utendørsreklame er et virkningsfullt utrykk og et kreativt innslag.

Med over 1400 bussavganger daglig i fylket vil utvendig eller innvendig reklame på bussen nå et stort publikum. 

Bruk av utvendig bussreklame som en markedskanal retter seg først og fremst til bilister. I tillegg er den også godt synlig for fotgjengere, syklister og andre som ferdes i trafikken. Vi selger baksiden, sidefelter på bybuss Hamar og det er også mulig å profilere seg på en hel buss.

Innvendig tilbyr vi plakat plass i 2- sidig A3 format som er godt synlig både innenfra og utenfor bussen.

Med gode pakkeløsninger og god kunnskap om rutetilbudet tilbyr vi løsninger som dekker kundens behov ut fra sammensetning av ruter og regioner man ønsker å være synlig. Det kreves lite administrering for din bedrift da vi i samarbeid med monteringsbyrået holder tak i det praktiske.

 

Ta kontakt med Informasjons- og markedssjef Cathrine Glomsvoll, på cg@hedmark-trafikk.no eller 938 64 953 for ytterligere informasjon.