Husk gyldig billett :)

Du som reiser er ansvarlig for å ha gyldig billett. Har du gyldig billett slipper du tilleggsavgift ved billettkontroll.

Alle som reiser med buss er selv ansvarlig for å ha gyldig billett. Dette gjelder også dersom passasjerer får bli med bussen uten gyldig billett.

Det gjennomføres jevnlig billettkontroller på våre ruter og dette gjelder alle typer billetter, -kontantbilletter, periodebilletter, verdikort og mobillett.

Passasjerer med studentbillett må kunne fremvise semesterkort med gyldig stempel/merke for inneværende semester. (De mellom 20 og 30 år oppfordres til å kjøpe Ung Voksen periodebillett til samme pris som studentbillett. Les mer om denne billetten HER 

Passasjerer under 67 år med honnørbillett må fremvise honnørbevis. Passasjerer over 67 år med honnørbillett må fremvise legitimasjon. 

 

Dersom du ved en billettkontroll ikke viser gyldig billett blir du ilagt en tilleggsavgift på 500,-.  

Reglene er hjemlet i "Vilkår for transport med rutegående busstrafikk", godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004 (befordringsvedtektene).

Det er Securitas AS som utfører kontrollene på oppdrag fra Hedmark Trafikk og har fullmakt til å utstede gebyr. Hvis du vil fortsette reisen må du i tillegg betale billett.

Passasjerer med forfalsket billett vil, i tillegg til å få et gebyr, vil kunne bli politianmeldt.

Du blir bedt om å oppgi riktig navn, adresse og fødselsdato til personalet. Opplysningene kan bli kontrollert i sentralt register. Reisende som ikke vil oppgi opplysningene, eller som gir feil opplysninger, kan holdes tilbake inntil riktige opplysninger er fremkommet. Dette er nødvendig for å administrere billettkontroll og sørge for en rettmessig inndriving av krav som følge av billettkontrollen.