Problemer med å registrere kortnummeret?

Problemer med å registrere kortnummeret?

Hedmark Trafikks nettbutikk kan brukes til å fylle på Innlandskortet med periodebillett eller verdi. 

Men det er kun Innlandskort som er utstedet av Hedmark som kan fylles i vår nettbutikk.
Kommer kortet ditt fra Oppland, kan dette fylles i nettbutikken til Opplandstrafikk.

 

På de nye kortene våre, består kortnummeret kun av  9 siffer og det er dette nummeret som skal registreres.

 

På de eldre kortene, kan kortnummeret bestå av 16 siffer. Da er det de 9 nest siste sifrene som skal legges inn.

Bildene nedenfor viser hvilken sifre som skal benyttes.

Eksempler på serienummer