Bestillingsruter

 

Bestillingsruter kjører i fast rute med faste rutetider, men kjøres bare når noen har bestilt transport.

Bestillingen må gjøres senest dagen i forveien før klokken 13.00 til ruteopplysningen 177 ( hvis du ikke får tastevalg fra mobil telefon, ring 81500191). Her vil du også få informasjon om påstigningssted.

Billetteres som enkeltbillett på buss etter sonetakstene.

Barn, honnør og vernepliktige militære i førstegangstjeneste (må vise ID-kort) får 50% rabatt.

Periodekort og barn-/ungdomskort aksepteres som betaling mot fremvisning av kvittering for gyldig kjøp i gjeldende periode.

Dette innføres fra og med 1. september 2013

Ruteopplysningen 177 har oppdatert informasjon om bestillingsruter.

Bestillingsrutene ligger listet opp i rutetabellen for gitt område.

Klikk her for å komme til rutetabellene