Innlandskortet

Innlandskortet benyttes som elektronisk billett på busser i Hedmark. Du kan fylle på kortet med ulike produkter, ut i fra hvilken kundegruppe du tilhører. Nedenfor følger en oversikt over de produktene vi kan tilby de ulike kundegruppene våre. Kortet kan kjøpes og fylles på hos Narvesen eller på bussen. På bussen har kortet en engangskostnad på kr. 50,-. Hos Narvesen er kortet gratis. 

I tillegg kan kortet fylles på i vår nettbutikk. Vær oppmerksom på at det kan gå inntill 24 timer fra du har fylt på kortet i nettbutikken til det fungerer på bussene. Ny periodebillett kan kjøpes når som helst og begynner ikke å løpe før det tas i bruk.

Mange av våre busser har kortterminal men dessverre ikke alle.