Definisjon kundegrupper

Kundegruppen de enkelte kundene tilhører bestemmer hvilken pris/takst som skal betales ved en bussreise.

Barn :

 • Barnetakst fra fylte 4 år og t.o.m. den måned de fyller 16 år
 • Barn under 4 år reiser gratis sammen med voksne
 • Barnetakst utgjør 50 % av voksentakst, avrundet oppad til nærmeste krone 

 

Ungdom: 

 • Ungdomstakst fra fylte 16 år og t.o.m. 19 år.

Ung voksen:

 • Fra fylte 20 år t.o.m 29 år.

Student: 

 • Gjelder for studenter f.o.m. 16 år og t.o.m. 29 år
 • Som student regnes personer som studerer på heltid og har gyldig studentbevis (betalt semesteravgift)
 • Legitimasjon skal vises ved kjøp av billett. Studentbevis må ha bilde og stempel for betalt semesteravgift. Gyldig medlemskort i ANSA sammen med godkjent legitimasjon med bilde er også godkjent.
 • Studentrabatt gis til studenter fra 16 år t.o.m. den måned de fyller 30 år. Rabatten gjelder for studenter ved universitet, offentlige og private høgskoler eller akademier og lignende læreinstitusjoner. Elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler, må ha et undervisningsomfang tilsvarende offentlige studiesteder
 • Rabatt gis bare når studenten deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs, kveldskurs eller praktikantarbeid
 • Undervisningen må ha en varighet på minst 3 måneder
 • Studentrabatt gjelder ikke kjøp av enkeltbillett uten Innlandskortet.
 • 40 % rabatt på strekningsbestemt periodekort ift. voksenpris

Lærlinger, hjelpeelever og elever ved voksenopplæringen gis ikke studentrabatt.

 

Militær:

Militære, dvs. vernepliktig i uniform og sivile tjenestepliktig personell som reiser innenfor tjenesteperioden og som kan legitimere seg ved Vernepliktsbok. Militære betaler 50 % av voksen enkeltbillett, avrundet oppad til nærmeste hele krone, men ikke under minstetakst for voksen.

 

Honnør:

 • Over 67 år, uføretrygdede, blinde eller døvblinde. Den som gjør krav på honnørbillett, skal legitimere seg dersom det er tvil om vedkommende har rett til honnørbillett.
  • Vi aksepterer nytt og gammelt design på kortene.
 • Honnørtakst er 50 % av voksen enkeltbillett, avrundet oppad til nærmeste hele krone.
 • Førtidspensjonerte fra 62 til 67 år har ikke rett på honnørrabatt.
 • Døvblinde og blinde kan ta med en ledsager gratis.

 

Grupper:

 • Barnehager, skoler, idrettslag eller ideelle organisasjoner som speidere og lignede hvor totalt 5 til 11 personer reiser sammen. Billettene må betales samlet av en person. Gruppen får 25 % rabatt av totalprisen.
 • Grupperabatter kan ikke benyttes sammen med andre rabatter.
 • Grupper på 12 personer eller mer må bestille plass dagen i forveien. Henvendelse til lokalt busselskap. Rabatt 25 % av totalprisen ved samlet betaling.
 • Rekvisisjon kan benyttes hvor det er påført reisestrekning, antall personer og pris. Faktura sendes rekvirent.

Pasient:

 • Ordningen med at kunder kunne reise til/fra sykehus/lege med innkallingbrev opphørte den 01.10.2016. Vi aksepterer dog innkallingbrev frem til 01.12.2016. Etter denne datoen er det helt slutt på denne ordningen. 

Familie:

 • Voksen med inntil 2 barn
 • Egen billett
 • Kan ikke kombineres med andre rabatter
 • Lik pris uansett betalingsmåte

Hund:

 • Det betales barnetakst for hund. Aggressive hunder kan forlanges satt av under transporten. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre, og ved føttene til passasjeren.
 • Følgende hunder befordres fritt:
  • Politihund sammen med politimann i uniform
  • Førerhund sammen med blind
  • Førerhund under opplæring iført sele merket med «Norges BlindeforbundsFørerskole». Instruktør for førerhund under opplæring befordres fritt
  • Hund som sitter på passasjerens fang (skulderhøyde under 40 cm)  

 

Legitimasjoner (følgende er godkjent):

 • Førerkort
 • Pass
 • Bankkort med bilde
 • Postens id-kort
 • Vernepliktsbok
 • Personer under 67 år som har uføretrygd, skal vise legitimasjon fra trygdekontoret
 • Ungdomskortet i Hedmark, med bilde, fødselsdato og signatur
 • Blinde skal vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund
 • Ledsager for blinde/døvblinde skal ha legitimasjon utstedt av Skådalen kompetansesenter
 • Studenter: Studiebevis eller skolebevis med foto. Attestasjon fra skole sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen godkjent legitimasjon med foto. Gyldig medlemskort i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) sammen med godkjent legitimasjon

Ledsager til døvblinde - tilleggslegitimasjon

I samsvar med Rundskriv N-6/88 har døvblinde fra 1. juli 1988 som hovedregel rett til å ta med seg en person gratis på alle kollektive transportmidler unntatt fly mot framvisning av tilleggslegitimasjon fra Statens sentralteam for Døvblinde. I Østlands-regionen utstedes denne legitimasjonen av: Skådalen kompetansesenter Regionalsenteret for døvblinde, Postboks 13 Slemdal, 0710 Oslo.