Billettkontroll

Alle som reiser med buss er selv ansvarlig for å ha gyldig billett. Dette gjelder også dersom passasjerer får bli med bussen uten gyldig billett.
Det gjennomføres jevnlig billettkontroller på våre ruter og dette gjelder alle typer billetter, -kontantbilletter, periodebilletter, verdikort og mobillett.

 

Passasjerer med studentbillett må kunne fremvise semesterkort med gyldig stempel/merke for inneværende semester. De mellom 20 og 30 år oppfordres til å kjøpe Ung Voksen periodebillett til samme pris som studentbillett. Les mer om denne billetten HER 

Passasjerer med periodebillett for ungdom (Ungdomsbilletten) må fremvise legitimasjon som viser at man er under 20 år og har rett til denne rabatterte billetten. 

Passasjerer under 67 år med honnørbillett må fremvise honnørbevis. 

Passasjerer over 67 år med honnørbillett må fremvise legitimasjon.

Har du mottatt gebyr på grunn av mangel på legitimasjon og/eller dokumentasjon for at du har krav på rabatt, kan vi frafalle gebyret dersom du sender kopi av gyldig legitimasjon og/eller dokumentasjon til post@innlandskortet.no. Frist for innsending er innen 14 dager etter utstedt gebyr. Husk å føre på nummeret på gebyret du har fått.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dersom du ved en billettkontroll ikke viser gyldig billett blir du ilagt en tilleggsavgift på 500,-.  

Reglene er hjemlet i "Vilkår for transport med rutegående busstrafikk", godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004 (befordringsvedtektene).

Det er Securitas AS som utfører kontrollene på oppdrag fra Hedmark Trafikk og har fullmakt til å utstede gebyr. Hvis du vil fortsette reisen må du i tillegg betale billett.

Passasjerer med forfalsket billett vil, i tillegg til å få et gebyr, vil kunne bli politianmeldt.

Du blir bedt om å oppgi riktig navn, adresse og fødselsdato til personalet. Opplysningene kan bli kontrollert i sentralt register. Reisende som ikke vil oppgi opplysningene, eller som gir feil opplysninger, kan holdes tilbake inntil riktige opplysninger er fremkommet. Dette er nødvendig for å administrere billettkontroll og sørge for en rettmessig inndriving av krav som følge av billettkontrollen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hedmark Trafikk er behandlingsansvarlig og lagrer følgende personopplysninger:

• Navn, adresse, postnummer og telefon.

• Reisekortnummer, legitimasjonsnummer opplysninger om billetten som er forevist.

• Forklaring på at vedkommende er påtruffet uten gyldig billett.

• Tid og linje for billettkontrollen.

Ved innsigelser til kravet kan Hedmark Trafikk gjøre oppslag i relevant Reisedata, lagret i separat database med begrenset tilgang. Reisedata er for eksempel hvilke soner du bruker kortet i, tidspunkt for bruk og hvilke billettype du har brukt.

Dataene samles i en egen database hos Hedmark Trafikk hver gang du leser av reisekortet på en av kortleser. Opplysninger om deg vil ikke bli utlevert.

Opplysninger om frafalte krav lagres inntil 1 år. Ved inkasso lagres opplysningene i samsvar med bransjenormen for lagring av personopplysninger i den norske inkassobransjen, godkjent av Datatilsynet. Du har etter personopplysningsloven rett til å kreve retting eller sletting av feilaktige opplysninger.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klage på avgift

Vil du klage ilagt tilleggsavgift, gebyr, eller har spørsmål om behandlingen av personopplysninger må du henvende deg skriftlig til Hedmark Trafikk, enten via epost:

post@innlandskortet.no eller til Kjørekontoret Innlandet AS, Folldal Næringspark, 2580 Folldal.

Husk å få med informasjon om nummeret på gebyret, dato, linje og klokkeslett.