Verdi

  • er lønnsomt for deg som kjører buss sporadisk 
  • kan fylles opp med ønsket beløp og benyttes som betaling på bussen
  • trekker reisens pris fra kortet og gir deg 40% rabatt i Oppland og Hedmark på enkeltreiser (av ordinær voksentakst)
  • kan benyttes av flere på samme reise
  • gir ingen ekstra rabatt for honnørreisende
  • gir også 40% rabatt på nattbuss
  • fylles på minimum kr 200,-

Barn (4-16 år)

Det gis ingen rabatt for barn på verdikort, men kortet kan benyttes for enkelhets skyld, slik at man slipper å ha med seg kontanter på bussen når man skal ut og reise.
Minimum påfyll kr. 200,-. Kan brukes av flere som reiser sammen.
Kjøpes på bussen eller på skysstasjonene i Elverum og Kongsvinger.
Kortgebyr på 50 kr kommer i tillegg ved førstegangskjøp

 

Barnehager (barn og ansatte)

Kr. 5,- per reisende, uansett alder, per bussreise.
Minimum påfyll kr. 200,-  Et kort brukes av hele barnehagegruppen.
Barnehagebevis utstedt av Hedmark Trafikk må forevises.
Reisen må foregå mellom kl. 9 og kl. 14 mandag-fredag.
Les mer om barnehagebilletten her.
Grupper på over 15 personer må ringe transportøren senest dagen før reisen og bestille plass.
Se oversikt over våre transportører her.
Kort og barnehagebevis fås gratis ved henvendelse til Hedmark Trafikk

 

Student (20-30 år)

Minimum påfyll kr. 200,- gir 40 % rabatt i forhold til pris på ordinær enkeltbillett for voksen. Kan brukes av flere som reiser sammen.
Kjøpes på bussen eller på skysstasjonene i Elverum og Kongsvinger.
Kortgebyr på 50 kr kommer i tillegg ved førstegangskjøp på bussen. Gratis hos Narvesen.

 

Voksen (20-67 år)

Minimum påfyll kr. 200,-. Gir 40 % rabatt i forhold til pris på ordinær enkeltbillett for voksen. Kan brukes av flere som reiser sammen.
Kjøpes på bussen eller på skysstasjonene i Elverum og Kongsvinger.
Kortgebyr på 50 kr kommer i tillegg ved førstegangskjøp på bussen. Gratis hos Narvesen.

 

Honnørreisende (over 67 år, eller uføretrygdede, blinde og døvblinde)

Det gis ingen ytterligere rabatt for honnørreisende på verdikort, men kortet kan benyttes for enkelhets skyld, slik at man slipper å ha med seg kontanter på bussen når man skal ut og reise.
Minimum påfyll kr. 200,-. Kan brukes av flere som reiser sammen.
Kjøpes på bussen eller på skysstasjonene i Elverum og Kongsvinger. 
Kortgebyr på kr. 50,- kommer i tillegg ved førstegangs kjøp på bussen. Gratis hos Narvesen.