Søknadskjemaer2

Søknadsskjemaer

Disse elevene kan søke elektronisk

  • elever som har over 40 km til skolen.
  • elever som tar en annen skoleplass enn tildelt ved første inntak (i juli).
  • elever som bor på hybel (adresse/utleier må oppgis)
  • elever som kommer inn på skole etter skolestart eller begynner i løpet av skoleåret må søke uansett avstand.
  • elever som får skoleplass etter 1. august
 

Disse elevene må sende inn søknad og vedlegg per post:

(Søknaden sendes til Hedmark Trafikk FKF, Disenstrandvegen 4, 2321 HAMAR)

  • elever som ønsker skysstilskudd (mangler busstilbud).
  • elever som trenger skyss på grunn av funksjonshemming/sykdom.
  • elever som har delt bosted /foreldre med delt omsorg.

Alle som hører inn under et eller flere av punktene må sende søknad om skoleskyss samtidig med at skoleplassen aksepteres.
 

Hvem trenger IKKE å søke:

Elever som har busstilbud og bor mellom 6 og 40 km fra skolen etter korteste veg. De innvilges skyss etter inntakslistene ved første inntak i juli.

Det innvilges kun skyss til og fra skolen til skolens ordinære start- og sluttider - en tur/returreise pr. dag.