Ekspressbuss mellom Hamar - Gjøvik

Reis effektivt mellom Hamar og Gjøvik. 

Hedmark Trafikk, i samarbeid med Opplandstrafikk, har en en prøveordning med ekspressavganger på strekningen Hamar - Gjøvik..

Tabellen finner du her!

Kortere reisetid

Reisetiden mellom de to mjøsbyene er 50 minutter. I tillegg kjører rute 170 strekningen Gjøvik - Hamar, men dette er en mer type lokal rute, som betjener flere holdeplasser i Ringsaker og Hamar og bruker 67 minutter.

Ekspressavgangen kjører mer direkte og stoppe på følgende holdeplasser: Gjøvik skysstasjon - Mjøsbrua Vest - Esso Brumunddal - Nydal E6 - Hamar sykehus - Hamar skysstasjon.

Godt tilbud for arbeidsreisende

Ekspressavgangene vil være et rent by-til-by tilbud på de tidene trafikken er størst. I første omgang er det snakk om fire avganger fra hver av byene; to på morgenen og to på ettermiddagen. Linje 171 er først og fremst et tilbud til pendlere. Målet er at kollektivtilbudet skal bli mer helhetlig og at vi skal få til bedre korrespondanser mellom- og i byene Hamar og Gjøvik.

Gratis internett på buss

I tillegg til kortere reisetid er det også på disse bussene gratis internett. 

Gratis parkering

I tillegg må det nevnes at Opplandstrafikk har gratis bilparkering for pendlere med månedskort, både i tilknytning til Gjøvik Skysstasjon og ved Mjøsbrua vest. Dette for å gjøre det enkelt og kostnadsfritt å parkere bilen på knutepunkt, for deretter å reise videre med bussen.