Dato: 28.01.15 - Våre bussruter vil bli berørt av den politiske streiken som er varslet 28. januar mellom kl. 1400 og 1600. Vi har ikke oversikt over alle ruter som vil bli berørt. Skal du ut å reise rundt 14:00 - 1600 denne dagen kan det være at din rute er innstilt. Se Trafikkmeldinger under for mer informasjon.

Endring i takster

Fra årsskiftet blir det mindre justeringer i busstakstene.Minsteprisen på enkeltreise øker med en krone til 30 kroner.

For kunder som kjøper barne- eller ungdomsbillett,med 30 dagers gyldighet i Hedmark og Oppland, er prisen endret til 220 kroner.Fortsatt er det 40 prosent rabatt på enkeltreise, for de som betaler med verdi på Innlandskortet. De som reiser ofte, på fast reisestrekning og benytter periodebillett, kan oppnå enda bedre rabatt. Det selges både 14- og 30 dagers periodebillett.

Ved første gangs kjøp og påfylling koster selve kortet vanligvis 50 kroner.

I vår januar-kampanje spanderer vi kortet! 

Takster fra 1.1.2012